Digitalization in public administration and its trends

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.24

Keywords:

digitalization, informatization, state administration, e-government, online, tax administration

Abstract

We live times where modernization and electronic communication is the unique key to simplifying our daily lives. The electronization of public administration is important for all states and should be one of the priorities. It turned out mainly in the time of COVID-19 pandemic. This article will therefore focus on defining the development digitalization of public administration in the Czech Republic and describing its possible development in the future, especially of digitalization of tax administration in the Czech Republic. This article also aims to summarize state of public administration in selected member states of European Union. Based on that a comparison, the authors will evaluate how the Czech Republic is doing in comparison with the selected countries.

References

Čejková, T. (2019). Digitalizace finanční správy v České republice. In Tomášková, E., Czudek, D., & Valdhans, J. (Eds.), Dny Práva 2018 (pp. 109–124). Masarykova Univerzita.

European Commission. (2019). Country Report Slovakia 2019. Online: https://bit.ly/3nj4J0P

European Commission. (2018). Digital Economy and Society Index (DESI) 2018 Country Report Czech Republic. Online: https://bit.ly/3OqHgqB

European Commission. (2015). Estonian electronic tax filing system (E-Tax). Online: https://bit.ly/3bAckWk

European Commission. (2010). The European eGovernment Action Plan 2011-2015 Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government. Online: https://bit.ly/3bA1Kyg

European Commission. (2017). EVROPSKÝ SEMESTR – TEMATICKÝ PŘEHLED: KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY. Online: https://bit.ly/3OFmkvq

Finanční správa České republiky. (2003). Informace o činnosti daňové správy České republiky za rok 2002. Online: https://bit.ly/3y2gAFk

Finanční správa České republiky. (2004). Information on the activities of the tax administration in the Czech Republic in 2003. Online: https://bit.ly/3u6rOri

Finanční správa České republiky. (2020). Informace o činnosti daňové správy České republiky za rok 2020. Online: https://bit.ly/3nlHjYF

Gregušová, D.,  Halásová, Z. (2018). Zákon o e-Governmente: komentár. Eurokodex.

IMD. (2018). The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018. Online: https://bit.ly/3QRjOEt

Kolbenhayerová, K.,  Homa, T. (2021). Digitalizácia (nielen) správy daní v Českej republike. In Štrkolec, M., Vartašová, A., Stojáková, M., & Simić, S. (Eds.), IV.SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb - COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo (pp. 217–225). Právnická fakulta UPJŠ. https://doi.org/10.33542/scd21-0043-1-15

Kučera, P. (2021, March 1). Vyzkoušeli jsme Moje daně od Schillerové. Ani moderní, ani jednoduché. Peníze.cz. Online: https://bit.ly/3A56IgL

Lapáček, J. (2012). Jak na datovou schránku a elektronickou komunikaci s úřady. Computer Press.

Lidinský, V., Švarcová, I., Loebl, Z., Procházková, B.,  Budiš, P. (2008). EGovernment bezpečně. Grada Publishing.

Ministry of Finance of the Czech Republic. (2020). Report on the activities of the Financial Administration of the Czech Republic and the Customs Administration of the Czech Republic in 2019. Online: https://bit.ly/39VIniZ

Ondráčková, K. (2021, May 20). Daně online: Termín se blíží. Jak podat daňové přiznání přes portál MOJE daně. E15.cz. Online: https://bit.ly/3ympwXK

Radvan, M. (2020). Poznámka hostujícího editora k digitalizaci v právu. BRICS Law Journal, 7(2), 5–9. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-2-5-9

Reuters. (2018, December 14). Technological change is moving at an incredibly fast pace through all areas of business. Online: https://reut.rs/3u5IUWy

Teillant, D., Amroune, F.,  Stanisor, M. (2020). How are tax administrations and tax specialists going digital? Deloitte. Online: https://bit.ly/3QL09G6

The Strategy of the Digital Transformation of Slovakia 2030 Online: https://bit.ly/3xXOY4q

E-Estonia. This is the story of the world's most advanced digital society. Online: https://e-estonia.com/story/

Tuláček, M. (2020). Elektronizace správy daní: právní aspekty. Leges.

United Nations. (2018) United Nations e-Government Survey 2018. Online: https://bit.ly/3HTUV74

Národní kontrolní úřad. (2019, August 23). Souhrná zpráva o digitalizaci veřejné správy v ČR. Online: https://bit.ly/3OOtZIe

Legal sources

Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.

Act No. 337/1992 Coll., on Tax Administration and Charges.

Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information.

Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data and on Amendment to Some Acts.

Act No. 227/2000 Coll., on Electronic Signature and change to some other laws.

Act No. 365/2000 Coll., on information systems of the public administration and on change of certain other laws.

Act No. 253/2008, Act on Certain Measures against Legalization from Crime and Terrorist Financing, as amended.

Act No. 300/2008 Coll., on Electronic Acts and Authorized Document Conversion.

Act No. 280/2009 Coll., The Tax Code.

Act. No. 563/2009 Coll., on Tax Administration Act (Tax Code).

Act No. 297/2016 Coll., on trust services for electronic transactions.

Act No. 12/2020 Coll., on the Right to Digital Services.

Act No. 49/2020 Coll., Amending Act No. 21/1992 Coll., On Banks, as amended, and Act No. 253/2008 Coll., On Certain Measures against the Legalization of Proceeds from Crime and Terrorist Financing, as amended, and certain other laws.

Act No. 261/2021 Coll., amending certain laws in connection with the further electronic procedures of public authorities

Government Decree No. 244/2016 Coll., Of 18 May 2016, to implement certain provisions of the Customs Act in the field of statistics.

Decree 201/2005 Coll., Of 18 May 2005, on statistics on exported and imported goods and on the method of communicating data on trade between the Czech Republic and other European Member States.

Explanatory memorandum to Act No. 227/2000 Coll., On electronic signatures.

Downloads

Published

2022-07-22

How to Cite

Digitalization in public administration and its trends. (2022). Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 2(1), 24-35. https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.24