Issues of fundamental procedural rights and procedural constitutionality in the Fundamental Law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.27

Keywords:

fundamental procedural rights, Fundamental Law of Hungary, right to fair administrative procedure, legal remedies

Abstract

The Fundamental Law of Hungary entered into force on 1 January 2012, introducing several new constitutional rights, one of it is the right to fair administrative procedure. This paper aims to present a comprehensive analysis of that new constitutional right. The first part of the study is devoted to explain the legal background and the constitutional tradition behind the right to fair procedure (by authorities). We should note that Constitutional Court’s decisions had already specifically affected legal regulations of a procedural nature before the declaration of the fundamental right to fair procedure. These decisions – examined in the paper – have been pivotal for Hungary’s legal system and procedural law. Secondly, the current practice of the realization of the right to fair administrative procedure is presented. Through the Constitutional Court’s practice, we also describe the partial rights/authorizations of this fundamental right. Finally, the right to legal remedy and to fair judicial procedure are analysed in detail.

References

Chronowski, N. (2019). A jogállamiság elvének védelme és az eljárási alkotmányosság követelményei. In Gábor Zs. (Ed.), Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban III. Alkotmányjogi panasz – az alapjog-érvényesítés gyakorlata. Tanulmánykötet (pp. 19-34). HVG-ORAC.

Chronowski, N., & Petrétei, J. (2016). Alkotmányi eljárásjog, alkotmányjogi eljárások, eljárási alkotmányosság. Iustum Aequum Salutare, 12(3), 63-84. Online: https://bit.ly/3mWHDNy

Dicey, A. V. (1995). A jog uralma. In Takács, P. (Ed.), Joguralom és jogállam (pp. 21-31). ELTE.

Erdős, Cs. (2019). A népuralom újszerű megközelítése a Nemzeti hitvallásban. In Patyi, A. (Ed.), Rendhagyó Kommentár egy rendhagyó preambulumról, Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás (pp. 347-360). Dialóg Campus.

Győrfi, T., Jakab, A., Salát, O., Sonnevend, P., Kovács, M., & Tilk, P. (2009). 2. § [Alkotmányos alapelvek; ellenállási jog]. In Jakab, A. (Ed.), Az Alkotmány kommentárja (pp. 127-237). Századvég.

Hollán, M., Lőrik, J., Osztovits, A., Varga, I., & Végvári, R. (2009). 57. § [Bírósági eljárási garanciák]. In Jakab, A. (Ed.), Az Alkotmány kommentárja (pp. 2005-2126). Századvég.

Kovács, I. (1990). Magyar Alkotmányjog I. JATE.

Küpper, H., & Patyi, A. (2009). X. fejezet. A bírói szervezet. 50. § [A bíróságok feladatai és függetlenségük]. In Jakab, A. (Ed.), Az Alkotmány kommentárja (pp. 1737-1852). Századvég.

Patyi, A. (2019). Gondolatok a Nemzeti hitvallás értelmezéséről. In Patyi, A. (Ed.), Rendhagyó Kommentár egy rendhagyó preambulumról, Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás (pp. 9-13). Dialóg Campus.

Pokol, B. (2000). Bevezető megfontolások a jogforrások jogelméleti elemzéséhez. Jogelméleti Szemle, 1.

Sólyom, L. (2001). Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris.

Téglási, A. (2014). Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után. In Gárdos-Orosz, F., & Szente, Z. (Eds.), Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon (pp. 317-339). Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Téglási, A. (2015a). Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után. Közjogi Szemle, 8(2), 17-23.

Téglási, A. (2015b) The Protection of Fundamental Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of Hungary After the New Fundamental Law Entered into Force in 2012. In Szente, Z., Mandák, F., & Fejes, Zs. (Eds.), Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. Discussing the New Fundamental Law of Hungary (pp. 77-93). L’Harmattan.

Varga, Zs. A. (2015). Eszményből bálvány. A joguralom dogmatikája. Századvég.

Legal Sources

The International Covenant on Civil and Political Rights (promulgated in Law-decree No. 8 of 1976).

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (promulgated in Act XXXI of 1993).

Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary.

Act XXXI of 1989 on amending the Constitution.

Act XXVI of 1991 on the extension of the judicial review of administrative decisions.

Fundamental Law of Hungary.

Act CLI of 2011 on the Constitutional Court.

Act XXXVI of 2013 on the election procedure.

Constitutional Court decision 32/1990 (XII. 22.)

Constitutional Court decision 56/1991 (XI. 8.)

Constitutional Court decision 57/1991 (XI. 8.)

Constitutional Court decision 5/1992 (I. 30.)

Constitutional Court decision 1437/B/1990

Constitutional Court decision 1636/D/1991

Constitutional Court decision 4/1993 (II. 12.)

Constitutional Court decision 513/B/1994

Constitutional Court decision 72/1995 (XII. 15.)

Constitutional Court decision 39/1997 (VII. 1.)

Constitutional Court decision 63/1997 (XII. 12.)

Constitutional Court decision 6/1998 (III. 11.)

Constitutional Court decision 23/1998 (VI. 9.)

Constitutional Court decision 5/1999 (III. 31.)

Constitutional Court decision 6/1999 (IV. 21.)

Constitutional Court decision 2/2000 (II. 25.)

Constitutional Court decision 10/2001 (IV. 12.)

Constitutional Court decision 14/2002 (III. 20.)

Constitutional Court decision 15/2002 (III. 29.)

Constitutional Court decision 349/B/2001

Constitutional Court decision 35/2002 (VII. 19.)

Constitutional Court decision 46/2003 (X. 16.)

Constitutional Court decision 19/2004 (V. 26.)

Constitutional Court decision 39/2007 (VI. 20.)

Constitutional Court decision 31/2010 (III. 25.)

Constitutional Court decision 8/2011 (II. 18.)

Constitutional Court decision 29/2011 (IV. 7.)

Constitutional Court decision 165/2011 (XII. 20.)

Constitutional Court decision 38/2012 (XI. 14.)

Constitutional Court decision 3342/2012 (XI. 19.)

Constitutional Court decision 5/2013 (II. 21.)

Constitutional Court decision 7/2013 (III. 1.)

Constitutional Court decision 13/2013 (VI. 17.)

Constitutional Court decision 32/2013 (XI. 22.)

Constitutional Court decision 35/2013 (XI. 22.)

Constitutional Court decision 36/2013 (XII. 5.)

Constitutional Court decision 3/2014 (I. 21.)

Constitutional Court decision 3064/2014 (III. 26.)

Constitutional Court decision 21/2014 (VII. 15.)

Constitutional Court decision 22/2014 (VII. 15.)

Constitutional Court decision 17/2015 (VI. 5.)

Constitutional Court decision 24/2015 (VII. 7.)

Constitutional Court decision 35/2015 (XII. 16.)

Constitutional Court decision 6/2017 (III. 10.)

Constitutional Court decision 9/2017 (IV. 18.)

Constitutional Court decision 10/2017 (V. 5.)

Constitutional Court decision 30/2017 (XI. 14.)

Constitutional Court decision 3027/2018 (II. 6.)

Constitutional Court decision 3093/2018 (III. 26.)

Constitutional Court decision 3130/2018 (IV. 19.)

Constitutional Court decision 3154/2018 (V. 11.)

Constitutional Court decision 3179/2018 (VI. 8.)

Constitutional Court decision 3223/2018 (VII. 2.)

Constitutional Court decision 14/2018 (IX. 27.)

Constitutional Court decision 3311/2018 (X. 16.)

Constitutional Court decision 18/2018 (XI. 12.)

Constitutional Court decision 20/2018 (XI. 14.)

Constitutional Court decision 23/2018 (XII. 28.)

Constitutional Court decision 25/2018 (XII. 28.)

Downloads

Published

2022-07-22

How to Cite

Patyi, A. (2022). Issues of fundamental procedural rights and procedural constitutionality in the Fundamental Law. Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 2(1), 6–23. https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.27