Fair and effective public administration

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.45

Keywords:

good public administration, due process, client protection, judicial review

Abstract

Administrative procedure is classically the area of law where public administration has direct contact with citizens. Consequently, these cases entail a risk of violating the fundamental rights of citizens, which is certainly not desirable in a constitutional state. In today's administrative systems, administrative procedural law is becoming increasingly important. In practice, the main trends are limiting the executive power of the state to constitutional limits, guaranteeing the fundamental rights of citizens, and creating "good public administration".

For many, the question may arise: are good administrative procedures merely a desirable moral objective, without any legal effect, or are there legal elements that make it both binding and effective?

References

Bárd, K. (2004). Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum, 8(8), 1–44.

Beatson, J., Matthews, M., & Elliott, M. (2002). Administrative Law. Text and materials [Third edition]. Oxford University Press.

Bibó, I. (2016). Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom. In Dénes, I. Z. (ed.), Bibó István összegyűjtött írásai 1. Az Európai politikai fejlődés értelme. Kalligram.

Bibó, I. (2011). Kényszer, jog, szabadság. In Debreczeni, J. (ed.) Bibó-breviárium. Szemelvények Bibó István műveiből. Alexandra.

Bignami, F. (2004). Three generations of participation rights before the European Commission. Law and Contemporary Problems, 68(1), 61–83.

Cananea, G. D. (2003). Beyond the state: the Europeanization and globalization of procedural administrative law. European Public Law, 9(4), 563–578. https://doi.org/10.54648/euro2003042

Cassese, S. (2004). European administrative proceedings. Law and Contemporary Problems, 68(1), 21–36.

Craig, P. (2004). A new framework for EU administration: the financial regulation 2002. Law and Contemporary Problems, 68(1), 107–133.

Fortsakis, T. (2005). Principles governing good administration. European Public Law, 11(2), 207–217. https://doi.org/10.54648/euro2005019

Harlow, C., & Rawlings, R. (1997). Law and administration [2nd edition]. Butterworths.

Harlow, C. (2006). Global administrative law: the quest for principles and values. European Journal of International Law, 17(1), 187–214. https://doi.org/10.1093/ejil/chi158

Ibáñez, A. J. G. (2000). A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe. Osiris Kiadó.

Kanska, K. (2004). Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of Fundamental Rights. European Law Journal, 10(3), 296–326. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2004.00218.x

Kilényi, G. (1991). A közigazgatási bíráskodás néhány kérdése. Magyar Közigazgatás, 41(4), 296–303.

Kirkham, R. (2004). Prevention is better than litigation: the importance of good administration. Journal of Social Welfare and Family Law, 26(3), 301–311.

Millett, L. (2002). The right to good administration in European Law. Public Law, No. 2. (Summer), 309–322.

Petrik, F. (1991). A közigazgatási bíráskodás. Magyar Közigazgatás, 41(4), 289–295.

Ponce, J. (2005). Good administration and administrative procedures. Indiana Journal of Global Legal Studies, 12(2), 551–588. https://doi.org/10.2979/gls.2005.12.2.551

Sári, J. (1995). A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája. Osiris Kiadó.

Schwarze, J. (2004). Judicial review of European administrative procedure. Law and Contemporary Problems, 68(1), 85–106.

de La Serre, E. B. (2006). Procedural justice in the European Community case-law concerning the rights of the defence: essentialist and instrumental trends. European Public Law, 12(2), 225–250. https://doi.org/10.54648/euro2006015

Shapiro, M. (1996). Codification of administrative law: the US and the Union. European Law Journal, 2(1), 26–47. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.1996.tb00017.x

Solé, J. P. (2002). Good administration and European public law. The fight for quality in the field of administrative decisions. European Review of Public Law, 14(4), 1507.

Szaniszló, K. (2017). Államszervezeti fogalmak útvesztőjében. Jogállamiság, népszuverenitás – egy lehetséges értelmezés. JURA, 23(2), 421–434. Online: http://real.mtak.hu/73097/6/421_Jura_JURA_2017_2.pdf

Takács, A. (1993). A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése II. Jogtudományi Közlöny, 48(7), 261–272.

Verebélyi, I. (2004). A jó kormányzás néhány jellemzője. Magyar Közigazgatás, 54(5), 298–304.

Legal sources

European Convention on Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Constitution of the Republic of Hungary

The Fundamental Law of Hungary

Article LIV of 1868 on the Code of Civil Legislative Procedure

Article XXXIII of 1896 on the Code of Criminal Procedure

Article I of 1911 on the Code of Civil Procedure

Constitutional Court Decision No. 11/1992 (III. 5.)

Constitutional Court Decision No. 75/1995 (XII. 21.)

Constitutional Court Decision No. 6/1998 (III. 11.)

Constitutional Court Decision No. 14/2002 (III. 20.)

Constitutional Court Decision No. 15/2002 (III. 29.)

Constitutional Court Decision No. 35/2002 (VII. 19.)

Constitutional Court Decisions No. 14/2004 (V. 7.),

Constitutional Court Decision No. 21/2014 (VII. 15.)

Judgment of 21 November 1991 in Technische Universität v Hauptzollamt München-Mitte, C-269/90, EU:C:1991:438.

Downloads

Published

2022-07-22

How to Cite

Fair and effective public administration. (2022). Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 2(1), 161-170. https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.45