Administrative procedural and litigation aspects of the review of governmental actions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54201/iajas.v2i2.52

Keywords:

governmental actions, political question doctrine, judicial review, Hungary, discretionary power

Abstract

The main aim of this paper is to investigate the administrative procedural and litigation aspects of judicial review of governmental actions under the scope of the political question doctrine in Hungary. Governmental actions, due to their political nature, are usually excluded from judicial review, which means that an important safeguard of rule of law does not apply to them. As a result, serious constitutional concerns arise, especially when these decisions, in addition to their political nature, have a legal nature, too, or are administrative adjudicative ones. In these cases, procedural safeguards are even more important. The paper therefore examines such borderline cases in the practice of the Hungarian administrative courts and of the Constitutional Court regarding the existence of judicial review in these cases. The research has not comprehensively covered judicial practice, but focuses only on some characteristic decisions. In addition to examining court cases, the paper covers the statutory background and the theoretical foundations as well.

References

Barabás, G. (2018). Kormányzati tevékenység: a “political question doctrine” a magyar közigazgatási perjogban. In Barabás G., F. Rozsnyai K., & Kovács A. Gy. (Eds.), Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz (86–90). Wolters Kluwer Hungary.

Bennett, A. J. (1996). The American President’s Cabinet: from Kennedy to Bush. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24880-3

Beširević, V. (2021). Making Sense of the Political Question Doctrine: The Case of Kosovo. Review of Central and East European Law, (46)1, 91–130. https://doi.org/10.1163/15730352-bja10041

Concha, Gy. (1905). Politika. II. kötet, Közigazgatástan. Grill Károly Kiadóvállalata.

Eduline. (2020). A modellváltástól, a költözésig - ez történt a Színművészetin 2020-ban. Eduline. Online: https://eduline.hu/felsooktatas/20201226_szfe_osszefoglalo

Ereky, I. (1939). Közigazgatás és önkormányzat. A M. T. Akadémia Jogtudományi Bizottságának Kiadványsorozata 10. szám.

Fazekas, J. (2018). Centralization of Government and Legal Traditions in Hungary. In K. Strada-Rozenberga (Ed.), Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe. Collection of research papers of the 76th International Scientific Conference of the University of Latvia (pp. 380–387.) University of Latvia Press. Online: http://bit.ly/3TIAvlz

Fazekas, M. (2018). Közigazgatási bíráskodás a hatósági ügyeken túl. A közigazgatási perrendtartás tárgyi hatályának néhány kérdése. In Menyhárd A., & Varga I. (Eds.), 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (I.-II. kötet) (pp. 210–223.). ELTE Eötvös Kiadó.

Fazekas, M. (2020). A kormányzati aktusok. In Fazekas M. (Ed.), Közigazgatási jog. Általános rész III. (pp. 88–89.) ELTE Eötvös Kiadó.

F. Rozsnyai, K. (2016). A közigazgatási perrendtartás kodifikációja kapcsán várható lényegesebb közigazgatási perjogi változások. Versenytükör, 12(4), 33–40. Online: http://bit.ly/3hSabIy

F. Rozsnyai, K. (2017). A közigazgatás aktusok jogi kötöttsége. In Fazekas M. (Ed.), Közigazgatási jog. Általános rész III. (pp. 129–136.) ELTE Eötvös Kiadó.

Hague, R., & Harrop, M. (2004). Comparative Government and Politics. An Introduction (6th Ed.). Palgrave Macmillan.

Herczeg, M. (2019). Kúria: Az alaptörvény nem írja elő állami szervek semlegességét a választási kampányban. 444. Online: http://bit.ly/3tDMOFp

Hoffman, I., & Fazekas, J. (2019). Voluntary Municipal Tasks as Tool of the Resilience of the Local Communities. In C. Haruţa, C. M. Hinţea, & O. Moldovan (Eds.), (pp. 286–297.). Accent.

Kósa, A. & Zoltai, Á. (2018). Liszkay nyaralójában összpontosul a fideszes média. Népszava. Online: http://bit.ly/3EgQX73

Körösényi, A. (1996). Demokrácia és patronázs. Politikusok és köztisztviselők viszonya. Politikatudományi Szemle, 5(4), 35–62. Online: http://bit.ly/3EFb8Np

Lőrincz, L. (2005). A közigazgatás alapintézményei. HVG ORAC.

Madarász, T. (1992). A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó.

Magyary, Z. (1942). Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában. A magyar közigazgatás szervezete, működése és jogi rendje. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Marosi, I., & Csink, L. (2009). Political Questions in the United States and in France. Studia Iuridica Caroliensia, 4, 113–124. Online: http://www.kre.hu/portal/doc/sic/2009/sic4_10_marosi-csink.pdf

McHarg, A. (2017). Administrative Discretion, Administrative Rule-Making and Judicial Review. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3044092

Menyhárt, Zs. (2020). A külügyi és külgazdasági igazgatás eljárásai. In Boros A., Patyi A. (Eds.), A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében (pp. 191–198). Dialóg Campus.

Miller, A. S. (1980). Reason of State and the Emergent Constitution of Control. Minnesota Law Review, 64, 585–633.

Origo. (2019). Karácsony Gergely most a Kúrián bukott meg. Origo. Online: http://bit.ly/3UQ7N3y

Paczolay, P. (1995). Alkotmánybíráskodás a politika és a jog határán. In Paczolay P. (Ed.), Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés (pp. 9–31.). Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Patyi, A. (2017): A közigazgatási működés jogi alapjai. Dialóg Campus Kiadó.

Petrétei, J., Tilk, P., & Veress, E. (2007). A kormányzati rendszerekről. In Chronowski N., Drinóczi T. (Eds.), Európai kormányformák rendszertana (pp. 9–37). HVG ORAC.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (3rd ed.). Oxford University Press.

Pribula, L. (2017). A közigazgatási cselekvésekkel szemben nyújtott bírósági jogvédelem alkotmányos alapja. A közigazgatási perek hatályos szabályozása. In Árva Zs., Balázs I., Barta A., Pribula L., & Veszprémi B. (Eds.), Közigazgatási eljárások (pp. 131–147). Debreceni Egyetemi Kiadó – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék.

Tamás, A. (1997). A közigazgatási jog elmélete. Szent István Társulat.

Turpin, C., & Tomkins, A. (2007). British Government and the Constitution. Text and Materials (6th ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511802904

Tushnet, M. (2002). Law and Prudence in the Law of Justiciability: The Transformation and Disappearance of the Political Question Doctrine. North Carolina Law Review (80) 1203–1235. https://doi.org/10.2139/ssrn.283464

Varga, Zs. A. (2014). Közigazgatás és jogalkotás. In Csehi Z., Koltay A., Landi B., & Pogácsás A. (Eds.), (L)ex cathedra et praxis. Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából (pp. 541–555). Pázmány Press.

Várnay, E. (2017). A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Warren, K. F. (2003). Administrative Discretion. In J. Rabin (Ed.), Encyclopedia of Public Administration and Public Policy: A-J. (pp. 35–38). CRC Press.

Weber, M. (2003). Az uralom szociológiája. In Lőrincz L. (Ed.), Közigazgatás-tudományi antológia. II. kötet (pp. 45–84). Unió.

Legal sources

Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Market Conduct and Restriction of Competition (Tpvt.)

Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Media (Mttv.)

Act XXXVI of 2013 on the Election Procedures (Ve.)

Act CL of 2016 on the general administrative procedure (Ákr.)

Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedure (Kp.)

Act LXXII of 2020 on the Foundation for Theatre and Film Arts, and grant to the Foundation for Theatre and Film Arts and the University of Theatre and Film Arts (SZFA tv.)

/2015. (IV. 9.) Government Decree CCIV of 2011 on national higher education on the implementation of certain provisions of the Act

/2018. (XII. 5.) Government decree issued by the Central European Press and Media Foundation to ECHO HUNGÁRIA TV Television, Communication and Service Private Limited Company, Magyar Idők Kiadó Limited Liability Company, New Wave Media Group Communication and Service Limited Liability Company, and on the classification of the acquisition of OPUS PRESS Private Limited Company as of national strategic importance

/2020. (VII. 10.) Government decision on the establishment of the Foundation for Theatre and Film and the provision of the necessary conditions and resources for the operation of the Foundation for Theatre and Film and the University of Theatre and Film

Constitutional Court Decision No. 16/2020 (VII. 8.)

Curia, order No. Kpkf. 40.129/2021/2

Curia, order No. Kvk.III.38.043/2019/2

Downloads

Published

2022-12-18

How to Cite

Fazekas, J. (2022). Administrative procedural and litigation aspects of the review of governmental actions. Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 2(2), 6–22. https://doi.org/10.54201/iajas.v2i2.52