Thoughts on the meaning content of the principle of local autonomy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54201/iajas.v3i1.65

Keywords:

autonomy, self-regulation, local self-government, legal protection, devolution

Abstract

Autonomy is a fundamental principle in many areas of public law, and particularly in relation to local self-government. The term itself is widely used, sometimes too widely. But what are the conceptual foundations of this principle? What are the components of this principle? Within the framework of this paper, I will examine some aspects of the principle of autonomy, without claiming to be exhaustive, in an attempt to shed light on the theoretical significance of the principle's role in relation to local self-government. The aim of this study is neither to describe current trends in the field of autonomy, nor to explore the reasons for the obstacles to its application. Instead, the study will seek to explore the concept on a dogmatic basis in order to make more effective reference to its components in the context of some of the current issues that can be associated with autonomy. In addition to examining the components, the study will seek to highlight the importance of the correct use of the concept in the protection of the right to local self-government.

Author Biography

  • Ádám Varga, Pázmány Péter Catholic University

    Assistant professor, Department of Public Administrative Law, Pázmány Péter Catholic University, Budapest,
    Hungary. Senior advisor, Constitutional Court of Hungary

References

Agranoff, R. (2004). Autonomy, Devolution and Intergovernmental Relations. Regional and Federal Studies, 14(1), 26–65. https://doi.org/10.1080/1359756042000245160

Backhaus, J. G. (2012). Two Centuries of Local Autonomy. In J. G. Backhaus (Ed.), Two Centuries of Local Autonomy (pp. 1–2). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0293-0_1

Balázs I. (2014). Új tendenciák a helyi önkormányzati rendszer szabályozásában Magyarországon és az Európai Unió tagországaiban. In Balázs I. (Ed.), Helyi Önkormányzatok (p. 290–320). Debreceni Egyetemi Kiadó.

Bibó I. (1982). Az államhatalmak elválasztása egykor és most. In Kemény I., & Sárközi M. (Eds.), Bibó István összegyűjtött munkái 2. (pp. 541–559). EPMSZ.

Bowman, A., & Kearney, R. (2010). State and Local Government (8th ed.). Wadsworth.

Chaloupek, G. (2012). Friedrich List on Local Autonomy in His Contributions to the Debate About the Constitution of Württemberg in 1816/1817. In J. G. Backhaus (Ed.), Two Centuries of Local Autonomy (pp. 3–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0293-0_2

Clark, G. L. (1984). A Theory of Local Autonomy. Annals of the Association of American Geographers, 74(2), 195–208. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1984.tb01448.x

Copus, C., Roberts, M., & Wall, R. (2017). Local Government in England – Centralisation, Autonomy and Control. Palgrave Macmillan.

Csalló K. (2014). Önkormányzás, autonómia. A helyi önkormányzatok szabályozási típusai Európában. In Feik Cs. (Ed.), Magyarország helyi önkormányzatai (pp. 15–32). NKE KTK.

Eisgruber, C. L. (2001). Constitutional Self-Government. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674034464

Kovács R., Bekényi J., & Kónya L. F. (2018). Önkormányzatok jogállása. Dialóg Campus.

Ereky I. (1939). Közigazgatás és önkormányzat. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó.

Fábián A. (2016). A helyi önkormányzat (nem jogi) fogalmáról. Új Magyar Közigazgatás, 9(4), 35–40.

Fogarasi J. (1997). Önkormányzati kézikönyv. HVG-ORAC.

Hendler, R. (2007). Grundbegriffe der Selbstverwaltung. In T. Mann, & G. Püttner (Eds.), Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Band 1 Grundlagen und Kommunalverfassung (3rd ed.) (pp. 3–22). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68884-6_1

Hoffman I. (2015). Gondolatok a 21. századi önkormányzati jog fontosabb intézményeiről és modelljeiről – A nyugati demokráciák és Magyarország szabályozásainak, valamint azok változásainak tükrében. ELTE Eötvös.

Hoffman I. (2017). A helyi önkormányzatok és szerveik (tisztségviselőik) által ellátott feladatok főbb kérdései. Magyar Jog, 64(4), 216–224.

Iván D. (2015). Devolúció és önkormányzatiság. Kisebbségkutatás, 24(1), 60–87.

Kecső G. (2016). A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása – A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország. ELTE Eötvös.

Kiss B. (2016). A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi L., & Schanda B. (Eds.), Bevezetés az alkotmányjogba (pp. 427–457). HVG-ORAC.

Kuhlmann, S., Bogumil, J., Ebinger, F., Grohs, S., & Reiter, R. (2011). Dezentralisierung des Staates in Europa – Auswirkungen auf die kommunale Aufgabenerfüllung in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. VS Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93202-6

Laband, P. (1876). Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Laupp.

Ladner, A., Keuffer, N., Baldersheim, H., Hlepas, N., Swianiewicz, P., Steyvers, K., & Navarro, C. (2019). Patterns of Local Autonomy in Europe. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95642-8

Lapsánszky A., Patyi A., & Takács A. (2017). A közigazgatás szervezete és szervezeti joga. Dialóg Campus.

Magyary Z. (1930). A magyar közigazgatás racionalizálása. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Magyary Z. (1942). Magyar közigazgatás – A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában a magyar közigazgatás szervezete működése és jogi rendje. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Miklósné Zakar A. (2010). Autonómia – elmélet és gyakorlat. Tér és Társadalom, 24(3), 75–91.

Nagy M. (2017). A helyi-területi önkormányzatok és az Alaptörvény. Közjogi Szemle, 10(4), 16–27.

Patyi A. (2013). Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól. In Szoboszlai-Kiss K., & Deli G. (Eds.), Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére (pp. 379–395). Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Peters, H. (1926). Grenzen der kommunalen Selbstverwaltung in Preussen. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-47664-8

Petrétei J. (1995). Az önkormányzatok fogalmáról, jellegéről és alkotmányi szabályozásáról. Jura, 2(1), 6–15.

Przeworski, A. (2010). Democracy and the Limits of Self-Government. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511778490

Pálné Kovács I. (2008). Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus.

Scheuner, U. (1981). Grundbegriffe der Selbstverwaltung. In G. Püttner (Ed.), Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Band 1 Grundlagen und Kommunalverfassung (2nd ed.) (pp. 7–23). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-11967-9_2

Siket J. (2020). A helyi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon Az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. Iurisperitus.

Sólyom L. (2001). Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris.

Szabó A. (2005). A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája és Svájc. Themis, 3(2), 113–125.

Tomcsányi M. (1926). A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Vetter, A. (2002). Lokale Politik als Ressource der Demokratie in Europa? Lokale Autonomie, lokale Strukturen und die Einstellungen der Bürger zur lokalen Politik. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-663-10686-9_7

Downloads

Published

2024-03-22

How to Cite

Thoughts on the meaning content of the principle of local autonomy. (2024). Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 3(1), 85-97. https://doi.org/10.54201/iajas.v3i1.65